Kopi yon temwayaj oral sou papye; dosye ofisyèl seyans nan yon jijman oswa yon odyans, jan rapòtè tribinal la transkri l.

« Back to Glossary Index