1. Yon moun ki patisipe nan yon tranzaksyon oubyen yon pwosedi.

2. Yon moun ki fè yon pwosè, oubyen yo fè yon pwosè kont li. Egzanp: Pleyan, akize, mou ki fè apèl la, moun yo fè apèl kont li an.

« Back to Glossary Index